2 มกราคม 2562 พังงามีแหล่งแร่ลิเธียม

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/FPhhDkQL

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เปิดเผยว่าขณะนี้มีภาคเอกชนไทยร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่จากประเทศออสเตรเลีย แสดงความสนใจยื่นขอสำรวจแหล่งแร่ลิเธียม ซึ่งเป็นแร่ที่นำไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงโทรศัพท์มือถือ บริษัทที่ยื่นขอสำรวจระบุว่าจังหวัดพังงาน่าจะมีแหล่งแร่ลิเธียมใกล้ๆ กับเหมืองแร่ดีบุกเก่า ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.เมืองแร่ใหม่และจะยื่นเอกสารต่างให้ กพร.ภายในต้นปีหน้า จากนั้น กพร.จะนำเรื่องยื่นขอสำรวจแหล่งแร่ลิเธียมให้คณะกรรมการแร่ต่อไป คาดว่าจะพิจารณาได้ในช่วงต้นปี 2562 และได้รับการอนุมัติภายในไม่เกินไตรมาสแรกปี 2562 นายวิษณุกล่าวว่าขณะนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความพร้อมในการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาตการทำเหมือง และการอนุญาตอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาตประทานบัตรและคำขอต่ออายุประทานบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบการ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็ว ขณะนี้มีผู้ประกอบการเหมืองแร่ยื่นเรื่องขอทำเหมืองแร่หินก่อสร้าง รวม 30 ราย จำนวนรวม 40 แปลงแปลงๆ ละ 300 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเหมืองหินก่อสร้าง ซึ่งกพร.ได้ขอให้ผู้ที่ยื่นคำขอจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประชาชน สำหรับภาพรวมของการเก็บค่าภาคหลวงแร่ในภาพรวม ปี 2561 จัดเก็บได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากจะมีโครงการขนาดใหญ่เดินหน้าก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา ทำให้มีความต้องการใช้หินก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาด้วย จึงคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงได้มากขึ้น ทั้งนี้ยืนยันว่าโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะมีหินก่อสร้างพอใช้ เพราะจังหวัดสระบุรีและภายในจังหวัดนครราชสีมา มีเหมืองหินก่อสร้างอยู่ รวมทั้งมีปริมาณสำรองหินมากพอ-สำนักข่าวไทย